Контакт

05-816 Michałowice k. Raszyna, ul. Rynkowa 1

tel.: 022 723 88 85
       022 753 04 66
fax: 022 723 88 86
e-mail:
biuro@jeanpierre.com.pl
dosug-orel.com